O nama

Na osnovu Rješenja Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske Banja Luka, broj 01-10/2008 godine od 12. 05. 2008. godine izvršen upis u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske, sa sjedištem advokatske kancelarije u Banjoj Luci, ul. Milana Rakića broj 1. Dozvoljenu advokatsku djelatnost obavljamo od 19. 05. 2008. godine.
Svetozar P. Ivetić, advokat Rješenjem Adv.komore RS od 15.09.2012 godine dozvoljena je promjena sjedišta u vlastitom prostoru.
Sjedište nam je u Banjoj Luci, ul. Branka Ćopića broj 5. JIB 4506830790000 Potvrda o registraciji Ministarstva finansija-Poreska uprava RS broj 06/1.02/0801-053-2-600/08 od 28. 05. 2008. godine.

- Naši Klijenti -

Reference i saradnja sa privrednim društvima i udruženjima. KANCELARIJA IMA ZAKLJUČENE UGOVORE O ZASTUPANJU SA:

LRC BIRO d. o. o. Sarajevo

LITHIUMLI BALKAN d. o. o. LOPARE

RTM EUROPA MARKT d. o. o.TRN-LAKTAŠI

EXCLUSIVE LINGERIE d. o. o. BANJA LUKA

DLD PETROL d. o. o. BANJA LUKA

REFOT BH d. o. o. BANJA LUKA

FRATELO-TRADE d. o. o. BANJA LUKA

ORINETAL TRADE d. o. o. BANJA LUKA

COLOR MEDIA BIH d. o. o.BANJA LUKA

NOVI AGROVRH d. o. o. PRNJAVOR